Achilles JQS

Vi er registrert i  Achilles JQS (Joint Qualification System), et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren. Hensikten er å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og å sikre effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.

Attachments: