EX-produkter, løsninger og produksjon

Elcor har overtatt OneCo og Hineco Teksal sin lange historie med leveranser av Ex & Heat-produkter.

Dette inkluderer hele spekteret fra videreutvikling, design, survey, engineering, sertifisering og produksjon, til installasjon support. Produktene er sertifisert i henhold til DNV GLs strengeste krav, samt ATEX- og IECEx-sertifisert.

 • Produkter for vinterisering av blant annet skip og offshore-installasjoner
  • Testsenter med frysekammer og vind
 • Anti-Ice Cassette system (AIC) for rømningsveier, arbeidsområder og gangveier
 • Kontroll system og distribusjons tavler
 • Koblingsbokser, standard og prosjekttilpasset
  • Utførelse SS316L
  • Ex- og industristandard
 • Enclosure heaters – Ex
 • Manifold heater – Ex
 • Industriell Heat Trace-design og løsninger
 • Termostater i flere varianter
 • Produksjon på autorisert verksted

Heat trace

Elcor har lang erfaring og høy kunnskap om produkter og metodikk innenfor heat tracing mot olje og gass industrien. Elcor utfører detaljert heat trace design, felt support, installasjon, og oppstart/verifisering av slike anlegg.
Elcor As har sertifisert og utviklet komplementære produkter til de fleste varmekabel produsenters produktportefølje. Og utfyller disse produktene, da spesielt mot den Norske kontinentalsokkelen og regelverket vi har. De fleste av våre sertifiserte løsninger er ikke begrenset til spesifikk varmekabel produsent for direkte tilkobling. Dette gjør produktene meget anvendelige i de fleste typer installasjoner og applikasjoner.

Vi lagerfører flere produkter (varmekabler, terminerings-sett, ende-forsegling, termostater, Exe SS316 boks etc.) som trengs for installasjon av varmekabel i alle utførelser både i sikker og eksplosjonsfarlig sone.
Vårt egenutviklede Control & Monitoring system kan i stor grad tilpasses kundes behov. Dette vil gi bruker økt mulighet for effektiv utnyttelse samt lokale tilpasninger i installerte varmekabel anlegg.

Produktporteføljen, erfaring og kunnskap gir oss muligheten til å sette sammen alt fra enkle frostsikringsanlegg til komplekse produksjonslinjer og vinteriserings løsninger.

Vi bryter isen!

Vinterisering AIC

Ved å benytte Elcor´s egen erfaring med produktleveranser, kan Elcor levere et bredt spekter av tjenester for fartøy, borerigger og installasjoner.

Vi kan bidra i alle trinnene i leveransen, som: tidlige fasestudier, konseptevaluering, ingeniørarbeid, installasjonsstøtte og mekanisk ferdigstillelse.

Vårt team har lang erfaring med både små og store vinteriserings prosjekter og har levert tavler og Ex-produkter i over 30 år til store prestisjetunge installasjoner på land og offshore.