EX-produkter, løsninger og produksjon

Elcor har overtatt OneCo og Hineco Teksal sin lange historie med leveranser av Ex & Heat-produkter.

Dette inkluderer hele spekteret fra videreutvikling, design, survey, engineering, sertifisering og produksjon, til installasjon support. Produktene er sertifisert i henhold til DNV GLs strengeste krav, samt ATEX- og IECEx-sertifisert.

 • Produkter for vinterisering av blant annet skip og offshore-installasjoner
  • Testsenter med frysekammer og vind
 • Anti-Ice Cassette system (AIC) for rømningsveier, arbeidsområder og gangveier
 • Kontroll system og distribusjons tavler
 • Koblingsbokser, standard og prosjekttilpasset
  • Utførelse SS316L
  • Ex- og industristandard
 • Enclosure heaters – Ex
 • Manifold heater – Ex
 • Industriell Heat Trace-design og løsninger
 • Termostater i flere varianter
 • Produksjon på autorisert verksted

Varmekabel

Elcor er offisiell distributør for Thermon Europa BV med alle produkter innen heattracing og support for design, installasjon og oppstart av anlegg. Vi har lager med varmekabel samt de fleste produkter (terminerings-sett, ende-forsegling, termostater, Exe SS316 boks etc.) som trengs for installasjon av varmekabel i alle utførelser både i sikker og eksplosjonsfarlig sone.

Produktporteføljen gir oss muligheten til å sette sammen alt fra enkle frostsikringsanlegg til komplekse produksjonslinjer og tanker.

Besøk gjerne Thermon Europe BV sin nettside http://www.thermon.com/ for en oversikt over produktene.

Elcor As har sertifisert og utviklet komplementære produkter til Thermon sin produktportefølje og utfyller deres produkter og da spesielt mot den Norske kontinentalsokkelen og regelverket vi har.

Vi bryter isen, sammen!

Vinterisering AIC

Ved å benytte Elcor´s egen erfaring med produktleveranser, kan Elcor levere et bredt spekter av tjenester for fartøy, borerigger og installasjoner.

Vi kan bidra i alle trinnene i leveransen, som: tidlige fasestudier, konseptevaluering, ingeniørarbeid, installasjonsstøtte og mekanisk ferdigstillelse.

Vårt team har lang erfaring med både små og store vinteriserings prosjekter og har levert tavler og Ex-produkter i over 30 år til store prestisjetunge installasjoner på land og offshore.