ELCOR HAR PRODUKSJONSAVDELINGER I STAVANGER, HOKKSUND OG SKARNES

ELCOR HAR SOM MÅL Å VÆRE EN SPYDSPISS INNEN HMS- OG KVALITETSARBEID.

Vi har også salgskontor på Skarnes og Lørenskog.

Stavanger
Vi disponerer moderne og funksjonelle lokaler sentralt plassert på Forus. Kontor, lager og produksjonslokalene er på hele 7000 m2. Produksjonslokalene er godt utstyrt med nødvendig verktøy som trykkluft, løftebord, teststasjoner, CNC maskin, momentverktøy, stanseverktøy og hydraulisk bearbeidingsverktøy for skinner. På Forus har vi også egne produksjonslokaler for skiltavdelingen og for produksjon av treemballasje. Serviceavdelingen i Stavanger utfører alle typer service oppdrag inkludert termografering av elektrosystemer.

Hokksund
Avdelingen i flyttet fra Mjøndalen september 2017 til Hokksund der har vi ca 2800 m2 lokaler fordelt på mekanisk forberedelse, produksjon av elektrotavler, lager og kontor. Avdelingen har egne engineeringressurser som samarbeider tett med kunde under definisjon og design av kundespesifikke løsninger. Avdelingen i Hokksund har en egen serviceavdeling som utfører nyinstallasjon, ombygginger og service på kundenes tavlesystem.

Skarnes
Vår avdeling på Skarnes er en produksjonsenhet med 1200 m2 produksjonshall og et salgskontor. Avdelingen består av 15 ansatte.

Oslo
Vår siste nyåpning. Her har vi et salgs- og servicekontor uten produksjon.