Elcor og HMSK

ELCOR HAR SOM MÅL Å VÆRE EN SPYDSPISS INNEN HMS- OG KVALITETSARBEID.

Vi mener at en aktiv HMS-politikk er nødvendig både for å sikre kvalitet på arbeid og leveranser samt trivsel på arbeidsplassen.

Helse
Elcor skal være en helsefremmende arbeidsplass som fokuserer på hvordan en kan organisere arbeidet, skape et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle ansatte. Derfor er det gledelig at vi har et lavt sykefravær, mellom to og tre prosent, og at de som jobber hos oss blir værende lenge.

Miljø
Elcor er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015. Vi jobber målrettet med kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner, og miljøstyringssystemet er en integrert del av kvalitets- og HMS-systemet hos oss. Rent konkret innebærer dette at vi har betydelig fokus på energibruk, avfallshåndtering, riktige produkter, håndtering av kjemikalier og forebygging av forurensing.

Sikkerhet
Elcor har stort fokus på forebyggende tiltak mot skader på mennesker, utstyr og eiendom. Alle ansatte har sikkerhet som første punkt i alle oppgaver. Våre sikkerhetstiltak omfatter både produksjon, produkter og tjenester, og vi har lagt ned betydelige investeringer i lokaler, verneinnretninger og tilrettelagte av arbeidet.

Kvalitet
For oss handler kvalitet om å levere rett vare til rett tid på en sikker og effektiv måte – noe vi forplikter oss til i ethvert oppdrag. Vi har detaljerte produksjonsrutiner som sikrer kvalitet på ferdig vare, og alle våre leveranser inkluderer all nødvendig dokumentasjon og påkrevde sertifikater.