Idriftsettelse

Elcor tilbyr support ved idriftsettelse fram til operasjonell aksept i forbindelse med alle våre leveranser.

Vi har teknisk personell og utstyr som er godkjent for arbeid innenfor alle sektorer vi leverer til, inkludert offshoresektoren.

Ved idriftsettelse kan vi også programmere og skreddersy programvarekrav for å møte dine spesifikke behov. Til dette benytter vi ulike PLS’er og SCADA-systemer. Vi har bred erfaring med programmering av alt fra enkle diskré systemer og mye mer.