ISO 9001 og ISO 14001

Elcor er fokusert på å levere riktig produkt til rett tid.

Som et verktøy for å styre alle interne prosesser, har vi implementert et kvalitetssystem som oppfyller alle kravene i ISO 9001:2015. Systemet er sertifisert av en uavhengig sertifiseringsinstans.

Elcor tar miljøansvar
For å sikre at vi til enhver tid utviser miljøansvar, har vi implementert et miljøstyringssystem etter ISO 14001:2015, en internasjonalt anerkjent standard for miljøstyring. Systemet er sertifisert av en uavhengig sertifiseringsinstans.