ISPM 15

Vi er godkjent for produksjon av treemballasje i henhold til ISPM 15, og er registrert i Mattilsynets plantehelseregister. Dette gjør at vi kan levere treemballasje for eksport over hele verden.

Attachments: