Våre produkter

Elcor AS er Nordens største produsent og leverandør av elektropaneler og tavlesystemer. Våre produkter er selve «hjertet» i enhver moderne installasjon som sørger for overvåking, styring, kraftfordeling, sikkerhet og drift. Alle samfunnskritiske systemer har en sentral funksjon knyttet til produktene Elcor AS leverer.

Vår produktportefølje består av følgende, men er ikke begrenset til:

 • UPS produkter
 • Fordelings tavler
 • Hoved tavler
 • Underfordelinger
 • Styre tavler
 • HVAC / Ventilasjon
 • MCC
 • Ex paneler for eksplosjonsfarlige områder Exe, Exd, Exp etc.
 • Mimikk paneler
 • Containere
 • Server rack kabinett
 • Starter panel, HPU starter/operatør panel
 • Brann & gass systemer
 • RIO kabinett
DSC_2475 - 1920px

Elcor – En foretrukket partner

Med en verden som blir mer og mer digitalisert med behov for informasjonsflyt er tavlen en kritisk del av drift og optimalisering i alle samfunnsfunksjoner. Vi bruker derfor kun anerkjente og utprøvde produkter og er en foretrukken partner for de mest etablerte produsentene i verden. Vi er blant annet registrerte partnere med Siemens, Schneider Electric og ABB. Vi er sertifisert til å bygge Sivacon S8, Prisma, Striebel & John som noen eksempler.

 • Vi er en fabrikat uavhengig leverandør som gir oss en frihet til å bruke de riktige produktene til riktig tid sammen med våre kunder.
 • Med en omfattende produksjon til enhver tid har vi meget god tilgang til tavlemateriell og kan levere reservedeler døgnet rundt om nødvendig. Som en verdsatt partner til våre underleverandører har vi også en utvidet tilgang til materiell fra dem 24/7.

Bransjer og segmenter

Vi hvilke krav som stilles til planlegging, bygging, rehabilitering og oppstart av elektrotavler.
Det vi har lært er at med å være en fleksibel og profesjonell partner for våre kunder kan vi perfeksjonere våre kunders prosjekter.

Våre produkter installeres i alle samfunnets funksjoner som for eksempel:

Offshore og marine

 • Plattform og Rigg – Flytere, Jack up, og faste installasjoner
 • Skip – Produksjonsskip (FPSO), tankere, forsyningsfartøy, lasteskip, forings flåter ol.
 • Havvind og kraftproduksjon
 • Forsvar
 • Oppdrett

Industri og offentlige tjenester

 • Sykehus
 • Kraftindustri (Vindmøller, havvind, kraftverk, aggregat etc.)
 • Forsvar
 • Næringsmiddel og Farmasøytisk produksjon
 • Fabrikker
 • Offentlige bygg som skoler, barnehager og administrasjonsbygg
 • Oppdretts anlegg

Samferdsel og infrastruktur

 • Tunell
 • Vei
 • Tog
 • Datasenter
 • Ladestasjoner
 • Trafo kiosker
 • Kraftverk
 • Vindmøller

Som en nøkkelpartner mot mange krevende segmenter har vi over 30 år bygget opp en meget sterk organisasjon som vet å håndtere enhver bransje og deres respektive krav og regelverk.

Vi jobber i henhold til alle forskrifter, krav og lover i våre fagfelt og er sertifisert i henhold til ISO9001:2015, ISO1401:2015. Du vil også finne oss i Achilles JQS, Achilles utilities, TransQ, StartBANK, og ISPM15. I tillegg til dette har vi ex autorisasjon og er godkjent av Nemko for arbeid med utstyr for eksplosjonsfarlig områder. Med vår inngående kjennskap til NORSOK, UL, CSA og andre internasjonale standarder kan vi håndtere alle krav som stilles til elektropaneler og styringstavler som skal fungere også i de tøffeste omgivelser. I aquamarine / oppdrett som er en virkelig fremadstormende næring, bruker vi en unik erfaringsoverføring fra marine og offshorebransjen. Vi har gode synergier mellom de fagfeltene vi er involvert i og dette gir oss en ekstra tyngde i prosjekter, store som små.

Elcor har sammen med våre kunder levert til store prestisjeprosjekter og har mange gode referanser.

Skulle dere som kunde ønske en referanse er det bare å ta kontakt med en av våre avdelinger eller på e-post sales@elcor.no

Elcor AS leverer alltid «Rett vare til rett tid»