Samferdsel og infrastruktur

Elcor har i løpet av kort tid blitt en av de største leverandørene på samferdsels prosjekter og vi har fått være med på store og mindre prosjekter.

Produktene vi er spesialiserte på er strømskinner, hovedtavler, nødtavler, nødkiosker, SRO-tavler og komplette UPS anlegg.

Vi har levert til blant annet Ryfast tunellen som er verdens lengste undersjøiske tunell, her utviklet Elcor et eget nødskap / brannskap som er sertifisert av Nemko for bruk i tunell.

Under planlegging og gjennomførelse av jobben utfører vi  beregninger og komplette tegningsunderlag ,ofte tar vi også del i Febdok beregninger for å løse de tekniske utfordringer som fins i anlegget.

Som uavhengig leverandør står vi fritt til å velge den beste løsningen for hver enkelt prosjekt/tunell.

Erfaringen vår er unik og vi er rustet til å påta oss alle typer størrelse prosjekt og vi kan være en profesjonell ressurs for alle totale entreprenører for samferdselsprosjekter om det så gjelder vei, tunell, bane eller bro.

Kontakt oss gjerne for en mer utfyllende referanseliste.

 

  • Tunell
  • Vei
  • Tog
  • Datasenter
  • Ladestasjoner
  • Trafo kiosker
  • Kraftverk
  • Vindmøller