ISO 9001 OG ISO 14001

ELCOR ER FOKUSERT PÅ Å LEVERE RIKTIG PRODUKT TIL RETT TID.

Som et verktøy for å styre alle interne prosesser, har vi implementert et kvalitetssystem som oppfyller alle kravene i ISO 9001:2015. Systemet er sertifisert av en uavhengig sertifiseringsinstans.

Elcor tar miljøansvar
For å sikre at vi til enhver tid utviser miljøansvar, har vi implementert et miljøstyringssystem etter ISO 14001:2015, en internasjonalt anerkjent standard for miljøstyring. Systemet er sertifisert av en uavhengig sertifiseringsinstans.

Pre-Qualification sertifikater

SIVACON TECNOLOGY PARTNER

Vi er sertifisert partner av Siemen AG til å produsere og selge SIVACON lavspennings fordelinger.

ISPM 15

Vi er godkjent for produksjon av treemballasje i henhold til ISPM 15, og er registrert i Mattilsynets plantehelseregister. Dette gjør at vi kan levere treemballasje for eksport over hele verden.

ELCOR UTFØRER SERTIFISERING AV FERDIGPRODUSERTE PRODUKTER OM ØNSKELIG.

Vi har omfattende erfaring med sertifisering fra de fleste klasseselskap, som:

  • DNV – Det Norske Veritas
  • BV – Bureau Veritas
  • ABS – American Bureau of Shipping
  • GL – Germanischer Lloyd
  • LR – LLoyd’s Register
  • RINA – Registro Italiano Naval
  • CCS – China Classification Society

STARTBANK

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 5500 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Elcor StartBANK id 146028

TRANSQ

Vi er kvalifisert etter Achilles TransQ, et leverandørregister og et pre-kvalifikasjonssystem for leverandører til den nordiske transportsektoren.

Løsningen tilbyr oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon, og muliggjør også mer effektive anskaffelser i samsvar med EUs regelverk.

Magnet JQS sertifikat

ACHILLES UTILITIES

Achilles Utilities NCE er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Med mer enn 5500 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester gir Achilles Utilities NCE en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Dette forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

ACHILLES JQS

Vi er registrert i Achilles JQS (Joint Qualification System), et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren. Hensikten er å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og å sikre effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk.