Elcor AS har egne høyt kvalifiserte teknikere til å utføre vedlikehold, service, ombygging, oppstart og drift av anlegg.

Vi har til enhver tid personell tilgjengelig på flere lokasjoner i Norge klare for oppdrag verden over. Vi er godt kjent med hva som kreves for å følge opp kunder og deres ønsker i hele verden.