Vi har eget utstyr og personell for termografering av tavler og installasjoner for å verifisere at det ikke er varmgang i tilkoblinger eller utstyr.

Man kan med termografering av anlegget sikre og forutse unødvendige utfordringer som kan forårsake driftsstans og varmgang/branntilløp i tilkoblinger og utstyr.

Elcor har også en Nemko sertifisert termografør.