Testing

Alle våre produkter testes i henhold til gjeldende normer, regler og forskrifter i tillegg til våre interne rutiner og kvalitetskontroll. Dette lastes opp i vårt dokumenthåndteringssystem og er tilgjengelig i hele verden og til enhver tid. Vi har egne vedlikeholdssystemer og oppfølging på alle anlegg om ønskelig. Vi gjennomfører gjerne FAT og/eller SAT med våre kunder.

Elcor har dedikerte teststasjoner til alt som blir produsert hos oss, for å sikre at ingenting forlater Elcor uten en nøye og korrekt funksjonstest.