TransQ

Vi er kvalifisert etter Achilles TransQ, et leverandørregister og et pre-kvalifikasjonssystem for leverandører til den nordiske transportsektoren.

Løsningen tilbyr oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon, og muliggjør også mer effektive anskaffelser i samsvar med EUs regelverk.

Attachments: