Treemballasje

Elcor er godkjent og registrert i Mattilsynets plantehelseregister for produksjon og levering av transportkasser for eksport i alle størrelser og fasonger.

De fleste land har innført, eller er i ferd med å innføre, nye plantesanitære innførselskrav til trepaller og annen treemballasje. Dette gjelder også emballasje som er eller har vært i bruk, og ved alle typer vareforsendelser. Slike materialer kan nemlig bringe med seg alvorlige skogskadegjørere. De nye kravene er i stor grad i samsvar med de retningslinjene som er gitt i den internasjonale standarden ISPM 15. Innførselskravene fra land til land varierer derfor mindre nå enn tidligere.

Vanlige krav er at trevirket har gjennomgått en behandling som sikrer at eventuelle skadegjørere er drept, og at dette kan dokumenteres på en godkjent måte. Det er nå etablert en internasjonal merkeordning for dette.

For mer info kontakt: 
Elcor - Knut Oddvar Sivertsen

Knut Oddvar Sivertsen

Innkjøp og logistikksjef
+47 915 47 510