Treemballasje

Elcor er godkjent og registrert i mattilsynets plantehelseregister for produksjon og levering av transportkasser for eksport i alle størrelser og fasonger. De fleste land har innført, eller er i ferd med å innføre, nye plantesanitære innførselskrav til tre paller og annen tre emballasje. Dette gjelder også emballasje som er eller har vært i bruk, og ved alle typer vareforsendelser. Slike materialer kan nemlig bringe med seg alvorlige skogskadegjørere.

De nye kravene er i stor grad i samsvar med de retningslinjene som er gitt i den internasjonale standarden ISPM 15. Innførselskravene fra land til land varierer derfor mindre nå enn tidligere.

Vi kan produsere trekasser og emballasje for eksterne kunder. Kontakt oss i dag for mer informasjon.