Kvalitet og brukervennlighet
er kjernen i alt vi gjør

Med over tretti års erfaring innen tavledesign og fabrikasjon,
produserer vi skreddersydde løsninger med korte leveringstider.

Topp kvalitet i alle ledd

Vi er stolte over å ha de beste fagfolkene!

Kjernen og hjertet

Vårt motto er «Rett vare til rett tid», og dette er noe vi legger vår integritet og ære i.

Vi er en organisasjon som er kjent for stor «knowhow» innen produksjon av driftssikre løsninger av høy kvalitet, brukervennlighet og lave livssykluskostnader. Med over 30 års erfaring vet vi hvilke krav som stilles til planlegging, bygging, rehabilitering og oppstart av elektrotavler.

Hvem er vi

Kvalitet og brukervennlighet er kjernen i alt vi gjør. Med vår nærhet til markedet og en unik kompetanse innen tavledesign og fabrikasjon, kan vi levere skreddersydde løsninger med korte leveringstider. Nærhet til produksjon gir våre kunder en svært kostnadseffektiv prosjektoppfølging og testing av tavlesystemene.

Elcor er et navn som forteller mye om hva vi driver med. Navnet er sammensatt av ordene ”Elektro” og ”Core”. Dette understreker at i alle elektriske installasjoner vil selve kjernen, eller hjertet, av et anlegg være tavlene. 

Vi har en organisasjon som er kjent for stor «knowhow» innen produksjon av driftssikre løsninger av høy kvalitet, brukervennlighet og lave livssykluskostnader. Som en fabrikatuavhengig tavlebygger har vi fleksibiliteten som trengs for å skreddersy nøyaktig de elektropaneler og tavlesystemer kunden har behov for.

Med flere avdelinger i Norge har vi en unik nærhet til markedet, og vi setter vår ære i å levere ferdige og testede produkter til avtalt tid.

Fem grunnleggere, anført av Knut Husebø, etablerte Forus Elektro Automatikk AS i 1990 med det formål å bygge elektrotavler. Firmaet har utviklet seg til å bli en av Nordens største tavlebyggere. Dette har skjedd ved naturlig økning i ordrer, ansettelse av nye medarbeidere og oppkjøp av andre firma. Forus Elektro Automatikk AS skiftet navn til Elcor AS august 2014.

Elcor er i dag Nordens største fabrikk innen elektro- og automasjonstavler og leverer «hjertet» i alle installasjonene. Vårt hovedkontor finner du i Stavanger med avdelinger i Hokksund og Skarnes. Vi leverer til alle segmenter innen industri, landbasert, offshore og maritim.

Elcor er en uavhengig aktør og dette sørger for at våre ingeniører kan tilpasse og skreddersy løsninger til kundens unike behov.

I Elcor brenner vi for et trygt og godt arbeidsmiljø. I tillegg til vårt fokus på faglig ekspertise, kvalitetssikring og trygghet i alle ledd, er våre ansattes ve og vel viktig for vår utvikling og suksess. 

Hos oss skal det være godt å være både ansatte og kunde. 

Vi er Skandinavias ledende tavleprodusent

Som komplett leverandør til alle applikasjoner innen automasjon og kraftfordeling, spiller vi en viktig rolle i de fleste bransjer.

Våre styrker

Fremoverlent

Vi har optimal
logistikk, kommunikasjon o
g benytter effektive
metoder og utstyr.

Lagspiller

I Elcor spiller vi
hverandre gode og
sammen skaper vi en
trivelig arbeidsplass.

Kompetanse

Vi har en
unik kompetanse
innen tavledesign
og fabrikasjon.

Vi bryr oss

Vi bryr oss
om hverandre.
Slik blir vi gode
sammen.

Ryddig

Orden og struktur på jobb som gir et trivelig og mer effektivt sted og jobbe. Dette gjenspeiles også i våre leveranser til kunden. 

Med Elcor inn
i fremtiden

I en verden som blir mer og mer digitalisert med behov for smidig informasjonsflyt, er tavlen en kritisk del av drift og optimalisering i alle samfunnsfunksjoner. Vi bruker derfor kun anerkjente og utprøvde produkter, og er en foretrukken partner for de de mest etablerte produsentene i verden.

Elcor er blant annet partnere med Siemens, Schneider Electric og ABB. Vi er sertifisert til å bygge Sivacon S8, Prisma, Cubic, Elsteel, Striebel & John, som noen eksempler.

Vi er en fabrikatuavhengig leverandør, noe som gir oss en frihet til å velge de optimale produktene sammen med våre kunder.


Våre kunder kan føle seg trygge på at vi er med dem inn i fremtiden. Innovasjon og vårt fokus på bærekraft gjør oss rustet til å møte kommende tiders krav og forventninger.

Fasiliteter

Elcor har produksjonsavdelinger i Stavanger, Hokksund og Skarnes. Elcor har som mål å være en spydspiss innen hms- og kvalitetsarbeid.

Stavanger
Vi disponerer moderne og funksjonelle lokaler sentralt plassert på Forus. Kontor, lager og produksjonslokalene er på hele 7000 m2. Produksjonslokalene er godt utstyrt med nødvendig verktøy som trykkluft, løftebord, teststasjoner, CNC maskin, momentverktøy, stanseverktøy og hydraulisk bearbeidingsverktøy for skinner. På Forus har vi også egne produksjonslokaler for skiltavdelingen og for produksjon av treemballasje. Serviceavdelingen i Stavanger utfører alle typer service oppdrag inkludert termografering av elektrosystemer.

Hokksund
Avdelingen i flyttet fra Mjøndalen september 2017 til Hokksund der har vi ca 2800 m2 lokaler fordelt på mekanisk forberedelse, produksjon av elektrotavler, lager og kontor. Avdelingen har egne engineering-ressurser som samarbeider tett med kunde under definisjon og design av kundespesifikke løsninger. Avdelingen i Hokksund har en egen serviceavdeling som utfører nyinstallasjon, ombygginger og service på kundenes tavlesystem.

Skarnes
Vår avdeling på Skarnes er en produksjonsenhet med 1200 m2 produksjonshall og et salgskontor. Avdelingen består av 15 ansatte.

Oslo/Lørenskog
Vårt strategisk plasserte salgskontor for å betjene det sentrale Oslo og Østlandet

Vi er elektriske

Bærekraftstrategi

For Elcor AS handler bærekraft om å ta valg som bidrar til å skape langsiktig verdi for selskapet og økonomisk vekst, og samtidig gjøre de riktige valgene av hensyn til omverdenen. 

Elcor skal være en bedrift med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet. Verdiene skal gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og adferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

Vi jobber aktivt for at menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering også blir ivaretatt i leverandørkjeden. Bærekraft er derfor en naturlig del av selskapsstrategien gjennom utvikling av verdier, policyer og mål. Vi er sertifisert iht. ISO 9001- kvalitetsledelse og ISO 14001 -miljøledelse og har stort fokus på kontinuerlig forbedringer i selskapet.

Miljø, Økonomi og sosialt
For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: Miljø, Økonomi og sosialt. Elcor`s bærekrafts mål reflekterer disse tre dimensjonene. Sammenhengen mellom disse dimensjonene avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Miljø dimensjonen:
Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. Menneskers livsgrunnlag er helt avhengig av naturen. Måten vi bruker naturen på i dag, har store konsekvenser for både natur og mennesker. Klimagassutslippene våre varmer opp havet og lufta, ødelegger hele økosystemer og bidrar til at arter utryddes for godt. Det kan gjøre oss mer sårbare for naturkatastrofer, truer vårt levebrød og kan gi grobunn for konflikter i kampen om naturressurser.

Økonomiske dimensjonen:
Den økonomiske dimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å sikre økonomisk trygghet for mennesker og samfunn. Den økonomiske dimensjonen handler også om at vi må endre måten vi bruker ressursene våre på for å få en bærekraftig utvikling. Økonomisk vekst er viktig, særlig for fattige land, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser og skatteinntekter for å betale for velferdstjenester som skole og sykehus. Det er viktig at denne veksten er bærekraftig, eller såkalt grønn.

Sosiale dimensjonen:
Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet.

Selskapsstrategien, FNs bærekrafts mål og etiske retningslinjer gir grunnforutsetningen for bærekraft i selskapet.

«Det viktigste punktet i vår bærekraftstrategi er å jobbe for å foredle råstoff med et så lite klimaavtrykk som mulig, og å jobbe for at en størst mulig andel av våre ferdigvarer blir produkter med lang levetid slik at de kan fortsette å binde karbon så lenge som mulig.» For å oppnå dette målet bruker vi kvalitetsprodukter i hele vår produksjon, og går ikke på akkord med dette for å oppnå kortsiktige gevinst.

Elcors og FNs bærekraft mål

Elcor har valgt ut noen av FN`s bærekraftsmål som et utgangspunkt for å arbeide videre med våre egne mål og handlingsplaner.

God helse og livskvalitet

  • Vi skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass
  • Et godt arbeidsmiljø som sikrer fysisk og psykisk helse
  • Måles gjennom samtale med medarbeidere, skader, turnover og lavt sykefravær

Ren energi til alle

  • Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
  • Fornybar energi og lavt forbruk. Vi fremmer fornybar og bærekraftig energi
  • Som vannkraft, vindkraft og solkraft hos våre kunder.  

Ansvarlig forbruk og produksjon

  • Miljøforbedring i våre prosjekter, produkter og tjenester
  • Levere kvalitetsprodukter som sikrer lang levetid
  • Digital samhandling og effektivisering- Vi skal så langt det er mulig benytte produkter fra leverandører som stiller strenge miljøkrav til egne produkter.

Menneskerettigheter er også bærekraft

Som Skandinavias største tavlebygger hviler det er stort ansvar på oss, vi peker retning som en tydelig aktør og setter bærekraft høyt på agendaen i hele verdikjeden. Vi ønsker å gjøre kundene mer bærekraftige gjennom reduksjon av deres klimaavtrykk, samtidig som vi sikrer sosiale forhold og grunnleggende menneskerettigheter i hele vår leverandørkjede.

Elcor stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Arbeidet og prosessen rundt etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre.

Vi aksepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhet som innebærer brudd på FNs menneskerettighetserklæring f.eks. barnearbeid og tvangsarbeid.

Elcor har kartlagt våre risikoer/påvirkninger og muligheter og har iverksatt tiltak for å nå våre mål

Skandinavias største innen elektro- og automasjonspaneler.