Våre Tjenester

Vår kjernevirksomhet består av å bygge tavler og prosessen rundt dette, men vi har en del andre tjenester som også er verdiskapende for våre kunder. I sammenheng med bransjene vi opererer i har vi sett behov for flere tjenester i egne lokaler for å sikre verdikjeden Elcor AS er en del av.

Rundt våre produkter er det naturlig at vi må følge retningslinjer, lover, regler og ha et høyt nivå av innovasjon og tilpasningsdyktighet.

DSC_2437 - 1920px

For å sikre og optimalisere verdikjeden innen:

  • Produksjon
  • Effektivitet
  • Helse, miljø & sikkerhet
  • Kvalitetssikring
  • Trivsel

Elcor har implementert LEAN som en rettesnor og dette gjør oss til en bedre partner med full kontroll og trygge rutiner rundt rapportering og kommunikasjon.