Vår kjernevirksomhet
består av å bygge tavler

I møte med vårt brede spekter av kunder har vi sett behov for flere tjenester. Ved å samlokalisere disse kan vi effektivt tilby det kunden har behov for i sin helhet.

Høyt nivå av innovasjon

Et tett samarbeid med deg som kunde er for oss en selvfølge!

Våre tjenester innehar høyt nivå av innovasjon og tilpasningsdyktighet.

Elcor er en fleksibel og profesjonell partner, og vi brenner for å perfeksjonere våre kunders prosjekter. Elcor har implementert LEAN som en rettesnor og dette gjør oss til en bedre partner med full kontroll og trygge rutiner rundt rapportering og kommunikasjon.

Engineering

Vi har unik kompetanse innen utvikling og design av kostnadseffektive, robuste og funksjonelle tavlesystemer.

Som leverandør av elektropaneler og kundetilpassede modulsystemer, er vi opptatt av å være en god samarbeidspartner i alle prosjektfaser. 

For oss handler engineering om å utvikle de løsningene som passer kundens behovs best. Takket være vår nærhet til markedet og lange erfaring med ulike utfordringer, er våre prosjektingeniører trygge rådgivere i ethvert prosjekt. Et tett samarbeid med deg som kunde er for oss en selvfølge!

Ved hjelp av oppdatert programvare garanterer vi at våre design samsvarer med relevante standarder. Hvert panel er dessuten gjenstand for grundig testing og kontroll før de sendes til kunde. Våre ingeniører har lang erfaring med prosjekter mot alle bransjer og innehar kunnskap til å kunne bidra til, eller planlegge, prosjekter. Vi har en betydelig ingeniørstab med totalt 25 elektroingeniører og 30 års erfaring.

Vi er den største tavlefabrikken i Norden.

Med over 11000 m2 produksjonsfasiliteter fordelt på fire lokasjoner er vi lette å finne.

For å være en trygg, foretrukket og profesjonell partner, leverer Elcor produkter og tjenester strengt i tråd med gjeldene lovverk og forskrifter.

Sertifisering

For å kunne operere i alle de forretningsområdene vi er i har vi en utvidet portefølje av sertifiseringer, prekvalifiseringer, rutiner og interne programmer.

En sertifisering er et kvalitetsstempel, et bevis på dokumentert kompetanse, som i de fleste tilfeller er basert på en ekstern evaluering og/eller godkjenning fra et godkjent sertifiseringsorgan.

Hensikten bak en sertifisering å sikre at våre medarbeidere besitter riktig kompetanse. Riktig kompetanse vil igjen bidra til at jobben blir utført i henhold til standarder.

 • Achilles JQS – Joint Qualification System
 • Magnet JQS Certificate
 • Achilles Utilities NCE – Nordic Central Europe
 • TransQ
 • StartBANK
 • ISPM15 – International Standards For Phytosanitary Measures
 • DNV – Det Norske Veritas
 • BV – Bureau Veritas
 • ABS – American Bureau of Shipping
 • GL – Germanischer Lloyd
 • LR – Lloyd`s Register
 • RINA – Registro Italiano Naval
 • CCS – China Classification Society
 • UL – Underwriters Laboratories
 • Atex – ATmosphères Explosives

Vi gjør ingenting halvveis!

Ingen produkter forlater Elcor uten en nøye og korrekt kvalitetskontroll.

Alle våre produkter testes i henhold til gjeldende normer, regler og forskrifter, i tillegg til våre interne rutiner og kontroller. 

Dette lastes opp i vårt dokumenthåndteringssystem og er tilgjengelig i hele verden og til enhver tid. Vi har egne vedlikeholdssystemer og oppfølging på alle anlegg om ønskelig. Vi gjennomfører gjerne FAT og/eller SAT med våre kunder.

Vi har dedikerte teststasjoner til alt som blir produsert hos oss, for å sikre at ingenting forlater Elcor uten en nøye og korrekt funksjonstest.

Elcor tilbyr support ved idriftsettelse fram til operasjonell aksept i forbindelse med alle våre leveranser. Vi har teknisk personell og utstyr som er godkjent for arbeid innenfor alle sektorer vi leverer til. Ved idriftsettelse kan vi også programmere og skreddersy programvarekrav for å møte dine spesifikke behov. Til dette benytter vi ulike PLS’er og SCADA-systemer. Vi har bred erfaring med programmering av alt fra enkle diskrete systemer og mye mer.

Elcor AS har egne høyt kvalifiserte teknikere til å utføre vedlikehold, service, ombygging, oppstart og drift av anlegg.

Vi har til enhver tid personell tilgjengelig på flere lokasjoner i Norge klare for oppdrag verden over.

Vi har eget utstyr og personell for termografering av tavler og installasjoner for å verifisere at det ikke er varmgang i tilkoblinger eller utstyr.

Service og Termografering

Elcor har på tvers av sine avdelinger flere serviceteknikere utstyrt med fullt utstyrte servicebiler, disse har lang erfaring innen elektro og er spesialiserte mot tavler og fagfelt som omfatter dette.

Vi har over flere år støttet våre kunder med nybygg, ombygging og rehabilitering av installasjoner i Norge både på land og offshore.

Vår serviceavdeling kan hjelpe dere med:
· Service på tavler i alle industrier inkludert offshore.
· Endring, ombygning og ettermontering av materiell i tavler, kontrollskap, koblingsbokser og skuffesystem.
·  Utvidelse av eksisterende tavler
·  Bistå installatør med montering av tavler og tilkobling av kabler
· Idriftsettelse
· Montering av strømskinner
· Feilsøking
· UPS Systemer
· Ettersyn og tilstandsrapport av tavler

Elcor er en Nemko sertifisert termografør og utfører dette i hele landet, dette er en forbyggende tjeneste og kan forhindre branntilløp i tavler og installasjoner.

Termografi er en viktig del av overvåking av kundens anlegg og tilstand på dette både når det er nytt og for å unngå driftsstans under operasjon. Man kan ved en termografi identifisere forløp til varmgang på kabler og utstyr slik at dyre havari kan unngås.

Treemballasje

Elcor produserer trekasser og emballasje av høy kvalitet

Elcor er godkjent og registrert i mattilsynets plantehelseregister for produksjon og levering av transportkasser for eksport i alle størrelser og fasonger.

 

De fleste land har innført, eller er i ferd med å innføre, nye plantesanitære innførselskrav til tre paller og annen tre emballasje. Dette gjelder også emballasje som er eller har vært i bruk, og ved alle typer vareforsendelser. Slike materialer kan nemlig bringe med seg alvorlige skogskadegjørere.

De nye kravene er i stor grad i samsvar med de retningslinjene som er gitt i den internasjonale standarden ISPM 15. Innførselskravene fra land til land varierer derfor mindre nå enn tidligere.

Nordens største
innen elektro- og automasjonspaneler.

En trygg partner med full kontroll og trygge rutiner