Vi leverer tavler og styresystemer

Elcor leverer tavler og styresystemer til alle applikasjoner innen automasjon og kraftfordeling. Vi har 30 års erfaring, har jobbet i alle segmenter og har en unik erfaringsbase gjennom en teknologiutvikling og forståelse for prosessen rundt vår kjernevirksomhet.

Vi flytter til større og mer hensiktsmessige lokaler sentralt på Forus.

Fra mandag 21.februar er vår nye adresse:

Elcor AS, Lagerveien 25, 4033 Stavanger

ELCOR er Skandinavias ledende leverandør av elektropaneler og komplette tavlesystemer.

Vi leverer til offshore- og maritime installasjoner, skip samt landbaserte bygg og anlegg. I tillegg har vi egne avdelinger for produksjon av graverte skilter og treemballasje.

Hvorfor Elcor?

  • Vi gjør det vi er best på og rendyrker våre styrker med fokus på tavler, styring og fordelinger.
  • Vi er en sterk ressurs uten å konkurrere med våre kunder/samarbeidspartnere.
  • Vi samarbeider med de beste produsentene av tavlemateriell.
  • Vi bruker kun de beste komponentene på markedet.
  • Vi produserer et sluttprodukt med høy kvalitet med godt utprøvde og renommerte komponenter.
  • Vi er et Norsk selskap og med Norske eiere.
  • Vi er fleksible.
  • Vi er tilgjengelige.
  • Sertifiserte og kvalitetsikret ISO 9001 & ISO 14001 etc
  • Vi jobber ihht. Lean